Diary

This page will grow during the camp, as the camp leaders will fill in impressions from each day.

 

DAY 13  – SATURDAY, AUGUST 12 2023

(EN) Received from our club’s representative, Michael Tønning:

Then it was time to leave for home. Some early in the morning and the last two in the afternoon. Last task was cleaning up, and thanks to everyone the place was left in good order, – nicer than by the arrival. After 15 great days it was a little sad to say good bye. So we could just say “See you later.”

DAG 13 – LØRDAG 12. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant Michael Tønning:

Så blev det afrejsedag med den første fra tidlig morgen til de sidste to ud på eftermiddagen. Der blev gjort rent, og alle var gode til at deltage i at efterlade stedet i pænere stand end modtaget. Efter15 dejlige dage var det lidt vemodigt at sige farvel. Men så kan man jo bare sige på gensyn.

 

DAY 12  – FRIDAY, AUGUST 11 2023

(EN) Received from our club’s representative, Michael Tønning:

This was a day of leisure with a little ballgames, talking, a stroll to the beach or maybe a little nap. Then in the afternoon there was a really fine lesson in Taekwondo. Sten Knuth, who has won a row of championships as well in Denmark as abroad taught how to train for this sport. First there was a little hesitation, but then everybody participated with fierce eager and loud fighter outbreaks. This was such a different experience, and everyone got red cheeks.

After a litlle more free time it was time for a farewell dinner with around 20 members from the two Rotary Clubs arranging the camp. We had rosted pork with crisp skin, white and brown potaoes, boiled red cabbage and brown gravy. This is traditional Christmass dinner in Denmark. After eating the camp participants had written a new song, which they performed really well. The melody was “Our last summer” by Abba.  Later a bonfire was lit, and the weather allowed talking, singing and marshmallows until quite late. Some also took a walk o the beach to enjoy the sunset.

 

Our last summer – Bonavista Edition

I can still recall
Our last sailing
I still feel the waves
no time to complain
make fast in the rain
Our last sailing
Memories that remain

We were still thinking ^bout the sailing
And we sat down in front of the little mermaid
I was so happy we had met
It was the age of proper beds
Oh, yes
Those crazy days
good chats that stayed almost forever
But underneath
We had a fear of snoring
no sleep at all
at home not being tired
We took our chance
Like we won’t see each other again

I can still recall
Our last sailing
I still feel the waves
no time to complain
make fast in the rain
Our last sailing
walking ^round the deck
flødeboller
Our last sailing
Frida knows the sails
Sebastian’s good cooking
Lorenz good looking
Our last sailing
Watching the sunset

And now we’re living as a viking
strange clothes, a sword in hand
And we’re cooking stew
How odd it feels
is it real or just a dream?

I can still recall
Our last sailing
I still feel the waves
no time to complain
make fast in the rain
Our last sailing
walking ^round the deck

I can still recall
Our last sailing
I still feel the waves
no time to complain
make fast in the rain
Our last sailing
Memories that remain

 

DAG 12 – FREDAG 11. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant Michael Tønning:

Dagen var en hyggedag med lidt boldspil, snak, en tur på stranden og måske en lille lur. Men så kom der et rigtig spændende indlæg med Teakwondo-træning. Sten Knuth, som har vundet rigtig mange konkurrencer både i Danmark og i udlandet kom og underviste. Først var der lidt tøven, men så kom alle med i øvelserne med fuld iver og høje kampråb. Det var bare helt anderledes og alle fik røde kinder. 

Så var der fritid igen indtil aften, hvor der kom ca. 20 medlemmer fra de to arrangerende Rotaryklubber til afskedsmiddag: Flæskesteg med hvide og brune kartofler, rødkål og brun sovs. Så er der også prøvet dansk julemad.  Efter middagen optrådte campdeltagerne med deres nyskrevne sang til lejligheden på melodien ”Our last summer” af Abba.. Senere blev der tændt bål og alle hyggede sig til ret sent med snak, sang og marshmallows. Nogle gik også en tur til stranden og nød solnedgangen.

 

DAY 11  – THURSDAY, AUGUST 10 2023

(EN) Received from Iga:

Today we woke up at 7:30 and left for canoeing at 8:35. We drove about an hour to Bavelse Sø and went down the Suså River for about 4 hours with a lunch break in between. We were able to see beautiful views (and ducks) while canoeing. We ended up in Næstved and drove back home. After a long, exhausting trip some of us took a nap and a few went to the beach. Afterwards we ate dinner with Rotarians Thomas and Nis. Thomas had prepared a video diary of his time with us on Bonavista. All of us headed to the beach to watch the sunset. Took a few photos and listened to music. Sadly, we had to say goodbye to Thomas – tak for such an amazing time! 💗

(EN) Received from Juliette and Marie:

After an early breakfast we headed to go canoeing. In pairs our adventure on the river started. The motivation was on, but it took a while until we figured out how to steer and be fast at the same time. After 10km we had a lunch break with two cute horses. The second half of paddeling was harder and everyone was really tired. The magnificent landscape and beautiful nature distracted us from the exhausting part, so we still enjoyed the trip a lot. Thankfully the weather was sunny and nobody got wet because of rain or falling into the water.

4,5 hours later we reached our final destination and were glad that we could lay down in the grass while waiting for the drivers to pick us up. Many of us took the drive as a chance for a nap.

Two special guests were joining us for dinner. It was nice to have Thomas and Nis back. Thomas surprised us with a 15 minute movie about the days on Bonavista. Such a great memory! As a dessert we had special danish pastry. Yummy!
Finishing this exciting day with a little walk to the beach to enjoy the sunset with everybody.

 

DAG 11 – TORSDAG 10. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra Iga:

I dag vågnede vi kl 7:30 og tog afsted til kanosejlads kl 8:35. Vi kørte cirka en time til Bavelse Sø og gik ned ad Susåen i cirka 4 timer med frokostpause ind imellem. Vi var i stand til at se smukke udsigter (og ænder), mens vi sejlede i kano. Vi endte i Næstved og kørte hjem igen. Efter en lang, udmattende tur tog nogle af os en lur, og et par stykker tog til stranden. Bagefter spiste vi aftensmad med rotarianerne Thomas og Nis. Thomas havde udarbejdet en videodagbog over sin tid hos os på Bonavista. Vi tog alle sammen til stranden for at se solnedgangen. Tog et par billeder og lyttede til musik. Desværre måtte vi sige farvel til Thomas – tak for sådan en fantastisk tid! 💗

(DK) Modtaget fra Juliette og Marie:

Efter en tidlig morgenmad tog vi ud for at sejle i kano. I par startede vores eventyr på floden. Motivationen var på, men det tog et stykke tid, før vi fandt ud af, hvordan vi skulle styre og være hurtige på samme tid. Efter 10 km holdt vi frokostpause med to søde heste. Anden halvdel af padlingen var sværere, og alle var virkelig trætte. Det storslåede landskab og smukke natur distraherede os fra den udmattende del, så vi nød stadig turen meget. Heldigvis var vejret solrigt, og ingen blev våde på grund af regn eller fald i vandet.

4,5 time senere nåede vi vores endelige destination og var glade for, at vi kunne lægge os ned i græsset, mens vi ventede på, at chaufførerne skulle hente os. Mange af os tog køreturen som en chance for en lur.

To særlige gæster sluttede sig til os til middag. Det var dejligt at have Thomas og Nis tilbage. Thomas overraskede os med en 15 minutters film om dagene på Bonavista. Sådan et godt minde! Som dessert havde vi specielt dansk wienerbrød. Lækkert!
Afslutter denne spændende dag med en lille gåtur til stranden for at nyde solnedgangen med alle.

DAY 10  – ONSDAY, AUGUST 9 2023

(EN) Received from our club’s representative, Michael Tønning:

Then the viking age is finished – almost. In drizzling rain we went ti Sagnlandet Lejre (outdoor museum for old houses). The rain kept coming, but it did not keep the interested from walking around the area to see all the houses and live workshops from older times with good explanations. Especially the great Viking house was an attraction. The café was also a popular place, not least for eating the lunchpacks.

After Lejre we drove to Vikingeskibsmuseet in Roskilde. There were also several workshops with good explanations, and those who wished to could come on board the reconstructed Viking ship Havhingsten af Glendaloch (made in Ireland). Later on we visited Roskilde Domkirke (church) from 1282, where around 40 Danish kings and queens have been buried.

Late in the afternoon we arrived to Bildsø Feriekoloni (vacation cottage) just to discover that the hot water was not present in the living area, and it was difficult to get a technician on duty as soon as needed. Well, hot water could be carried in pots and bowls from the kitchen…..

 

(EN) Diary about another awesome day , Aug, 10th, by Juliette and Marie.

After an early breakfast we headed to go canoeing. In pairs our adventure on the river started. The motivation was on, but it took a while until we figured out how to steer and be fast at the same time. After 10km we had a lunch break with two cute horses. The second half of paddeling was harder and everyone was really tired. The magnificent landscape and beautiful nature distracted us from the exhausting part, so we still enjoyed the trip a lot. Thankfully the weather was sunny and nobody got wet because of rain or falling into the water.
4,5 hours later we reached our final destination and were glad that we could lay down in the grass while waiting for the drivers to pick us up. Many of us took the drive as a chance for a nap.
Two special guests were joining us for dinner. It was nice to have Thomas and Nis back. Thomas surprised us with a 15 minute movie about the days on Bonavista. Such a great memory! As a dessert we had special danish pastry. Yummy!
Finishing this exciting day with a little walk to the beach to enjoy the sunset with everybody.

(DK) Dagbog fra endnu en skøn dag, 10. Aug, 10th, by Juliette and Marie.

Efter en tidlig morgenmad, skulle vi afsted på kanotur. To og to startede vores Eventyr på floden. Vi var topmotiverede, men det tog et stykke tid inden vi fandt ud af at styre og sejle hurtigt på same tid. EftEr 10 km. holdt vi frokostpause sammen med to søde heste. Den anden halvdel af padlingen var sværere, og alle var ret trætte. The storslåede landskab og den smukke natur distraherede os fra vores træthed, så vi stadig nød turen rigtig meget. Heldigvis var vejret solrigt og ingen blev våde af regn eller af at falde I vandet.

4½ time senere nåede vi vores slutmål, og vi var glade for at at kunne lægge os i græsset og bare slappe af, mens vi ventede på chaufførerne, som skulle hente os. Mange af os tog en lur på undervejs.

Der var to ekstra deltagere ved aftensmaden. Det var så godt atse Nis og Thomas igen. Thomas overraskede os med en 15 minutter lang film om dagene på Bonavista. Sikke et godt minde! Til dessert var der dansk kage – yummy.

Vi afsluttede denne spændende dag med en lille tur til stranden for at nyde solnedgangen sammen med alle de andre.

 

DAG 10 – ONSDAG 9. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant Michael Tønning:

Så er det slut med vikingetid – næsten. I let regnvejr blev der kørt til Sagnlandet Lejre i fire privatbiler. Det blev regnen ikke bedre af, men vikingeliv hærder, så de fleste fik alligevel gået en del rundt imellem alle de gamle bygninger og arbejdende værksteder, hvor der blev givet gode forklaringer. Specielt den nye store vikingehal var et hit. Cafeen blev et populært sted, og der blev madpakkerne også spist.

Derefter kørte vi til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor der var arbejdende værksteder på området, og der var mulighed for at komme om bord på Havhingsten af Glendalough. Senere besøgte vi Roskilde Domkirke fra 1282 med de ca. 40 konge/dronningegrave.

Sidst på eftermiddagen ankom vi til Bildsø Feriekoloni for at opdage, at det varme vand ikke fungerede og det var svært at få en tekniker til at komme og udbedre det hurtigt. Så måtte der hentes varmt vand i gryder i køkkenet.

 

DAY 9  – TUESDAY, AUGUST 8 2023

(EN) Received from our club’s representative, Michael Tønning.

To live like a viking is quite a new experience. New clothes appropriate for the time and place was provided. So nice, – some were happy and others were not really thrilled. There was told stories about the time when king Harald Bluetooth was the ruler, and about the trouble in Denmark making it necessary to build the famous ring fortresses like Trelleborg.

Some craftsmanship should be exercised and food  had to be prepared, so everyone was busy. In order to be prepared for enemy attacks, weapon skills had to be fine tuned. However the strong wind made it impossible ti use bows and arrows.

The nights in Trelleborg were spent on rather thin foam mattresses, so the rest was not perfect. But  when you are tired enough, you will sleep anyway.

 

DAG 9 – TIRSDAG 8. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant Michael Tønning:

Det blev en helt ny oplevelse at leve som Vikinger.  Der blev uddelt tøj som skulle passe til stedet og tiden. Nogle var glade for det og andre syntes måske ikke det var det aller bedste der var sket på campen. Der blev fortalt om tiden, hvor Harald Blåtand var konge og de problemer, der var i landet, så det angiveligt var nødvendigt at bygge ringborgene i Danmark.

Der skulle også laves lidt vikingehåndværk og maden skulle forberedes, så alle kom i gang med arbejdet.  For at være forberedt på fjenders ankomst skulle der trænes i våbenbrug, men desværre blæste det for meget til at der kunne skydes med buer og pile.

Natten blev tilbragt på ret tynde liggeunderlag, så der blev ikke den bedste søvn. Men når man er træt nok, sover man alligevel.

 

DAY 8   – MONDAY, AUGUST 7 2023

(EN) Received from our club’s representative, Michael Tønning:

August 7 started with a ferry trip to Agersø. The campers were invited up on the bridge by the captain, but they probably didn’t steer like on Bonavista. It was dry weather on Agersø, and the idyll of Agersø town was shown off by guide Tonny. The mill and the sports hall, etc. were visited and the packed lunches were eaten in the Nature Room’s lunchbox. The shipyard and the other island attractions were also seen and told about.

Back on the mainland, everyone drove to Scanmetals in Kirke Stillinge, which extracts metals on a large scale from waste slag from incinerators and scraps from scrap elsewhere. There are all metals from aluminum to gold – mostly aluminum. Some of the young people took some souvenirs home: coins that have gone through waste incineration.

After that, everyone had to find their way to Trelleborg by GPS coordinates, and it went well enough – almost without rain. At Trelleborg, Anne-Christine was waiting with hot Viking cocoa.

See selected photos from the day  – here.

 

(EN) Received from our club’s representative Henrik R. Petersen:

The days at Trelleborg.

I went to Trelleborg on Monday after dinner, to be part of the Bonavista short term. From Antvorskov was Anne Kristine who stands for Trelleborg, Bruno, Lotte and Jacob.

The group had come on foot from Slagelse, the weather was violently windy, cold for an August day, and with rain in between.

The evening meal, cold potato salad and frikaldeller, was quickly devoured and then they were introduced to their future accommodation, namely in Hedebyhusene, where the largest house became for the boys, and where everyone lies on a wooden rise, a 1 cm thick mattress, a skin, blanket and then one’s own sleeping bag.

Fires were lit in the houses, which produced a lot of smoke, there is no light, but the atmosphere was good, although there was concern about being able to keep warm. There is a lounge area, with a toilet and a living room, where the evening ended quietly.

Jacob had prepared lights along the houses, but otherwise everyone found a place and kept warm, as you were very close. Lotte and I each lay in separate houses on the floor in the room next to the group.

The wind increased, the houses were shaking, trees and tents were falling around, and a door was blown open. (It’s been years since I’ve spent a night on a wooden floor, but despite the circumstances, I had a good night)

Tuesday up and prepare breakfast, where everyone was ready at 8:00 a.m. Henning from Slagelse Klubben and Finn from Antvorskov had arrived.

Today’s program was carefully planned by Trelleborg:
• Dressing in Viking clothing.
• Tour and information about the castle, the museum, the castle ring and the long house.
• Training in the use of weapons.
• Casting of a necklace with glass balls and leather strap.
• Dinner on a fire. Flatbread with mustard dressing and sausages.

A small break, where everyone took a nap, as the weather was good, although still windy.

• The group was divided into two teams, “Scål” and Maserati.
After this they fought eagerly with sword and shield, where you had to leave the fight after 3 blows to the body.

Five matches with balance exercise, tug of war 1 on 1, fencing 1 on 1,  throwing legs in a basket, and then tug of war group against group.
Everyone participated eagerly and enjoyed the physical displays, and team SKÅL won.

Trelleborg had prepared ingredients for the evening meal, which the group prepared themselves in the Langhuset.
The high-hanging candlesticks were lit, the fire was prepared, and Viking pots were made,
consisting of Chicken meat, cooked together with onions, celery, carrots, mushrooms
Then applesauce with cream and honey nuts.

The evening fell quietly, everyone found their place to sleep.

On Wednesday, the trip went to Sagn Landet, it rained badly, but everyone got to see the big King Hal, and was around the area, then we drove to Roskilde, where they saw the Sea Stallion and Roskilde Cathedral, before the trip went back to Bildsø Ferie Koloni, which last place of residence.

It has been a great pleasure for me to be part of this experience, to meet 15 young people from 13 different countries, who in their own way contribute to a wonderful stay in Denmark.

See selected photos from the day – here.

 

(EN) Received from our club’s representative President Jesper Ehlers:

Dear All

The young people disembarked in Copenhagen on Saturday, and were picked up by friends from our clubs. This was followed by two days in private accommodation – also with club mates – and with a lot of experiences; Among other things, Gerlev Playpark, Borreby and Stigsnæs Battery.

This morning I had the pleasure of picking up Pitro and Andrew from Karsten Jørgensen and Nimrod from Arne Rasmussen. Without naming names, I can reveal that two of the three were more prepared to reach ferry departures at Stigsnæs. But off it went for the scheduled departure to Agersø at 10 o’clock.

Tonny Rasmussen from our sister club was today’s guide. A perfect match, as Tonny was born and raised on Agersø 🙂

Tonny had agreed with the captain that the young people could visit him on the bridge on the departure from Agersø. It was a great experience from many. With a strong wind from the west, we were fortunately somewhat sheltered by Agersø, and no one got visibly seasick on the fast crossing.

Once arrived, we went straight to Agersø Shipyard. Tonny’s grandfather and father have owned and operated the yard throughout the ages, and Tonny, as the eldest boy in the family, was destined to take over the business. But Tommy’s craftsmanship skills did not agree, and his education and career therefore moved to Zealand. The new owner gave us a good insight into today’s repair work and at the moment they were working on the party boat Sorte Shara (yes, it’s spelled like that) with references from the ship of the same name during WWII. And which was probably made into a film before color TV 😉

We also got a tour of Agersø Mill – both inside and outside. Then a visit to the horticulture, which produces flower seeds etc. to large parts of Europe.

Købmanden, Agersø School and the hall, which was built with local funds in 1975, were also visited. And then return to Zealand.

At 2 pm we had arranged a company visit at ScanMetals in Kirke Stillinge, and we therefore drove on from the ferry arrival to Stigsnæs. In addition to the three young people, Mihovil also drove along. Apart from the radio and the snoring in unison, it was very quiet in the car…

Founder and co-owner Ejvind Pedersen was travelling, and Hugo Thomsen therefore guided us with the same enthusiasm and knowledge of the project. Many of you probably know the company, which continues to grow. Not only in Kirke Stillinge and Stigsnæs, but also in Birmingham and Bremen and now with the construction of a new factory in Spain.

In short, it is a company that receives from incineration plants in Europe the remaining slag from the incineration of household waste, etc., which is not burned at approx. 600 – 700 degrees. These slags were previously only used in asphalt and fill.

However, a large part of the slag contains metals. Founder Ejvind Pedersen found this a method to sort using, among other things. X-ray, air and cameras. By these both complicated techniques and simple methods, they can now extract the metals from the slag and sell them for recycling all over the world. Copper, zinc, steel and aluminum are so clean after sorting that they are sold directly for remelting into new products.

The tour ended with a visit to the “secret room”. Hugo warned that if the young people wanted to go in to see it, they would have to leave their lives afterwards…

However, the group was gathered after the visit (plus/minus) and they were given the coordinates for their next destination. In rain and wind, they then walked from Kirke Stillinge towards Trelleborg, which is their home for the next two days.

I had to drive part of their luggage to Trelleborg in my dry and warm car, and therefore had to inform them that unfortunately I could not go with them (it soon became dry again).

Now they have arrived in Trelleborg, where they will spend two days as Vikings. I’m sure falling asleep tonight won’t be a problem…

Selected pictures are attached – here.

Sincerely. Jesper Ehlers

 

DAG 8 – MANDAG 7. AUGUST 2023

(DK) Den 7. august startede med en færgetur til Agersø. Campdeltagerne blev inviteret op på broen af kaptajnen, men de styrede nok ikke som på Bonavista. Det var tørvejr på Agersø, og Agersø bys idyl blev vist frem af guide Tonny. Møllen og idrætshallen m.v. blev besøgt og madpakkerne blev spist i Naturrummets madpakkestue. Værftet og de andre ø-seværdigheder blev også set og blev fortalt om.

Tilbage på fastlandet kørte alle til Scanmetals i Kirke Stillinge, som udvinder metaller i stor stil fra affaldsslagge fra forbrændingsanlæg og rester fra skrot andre steder. Der er alle metaller fra aluminium til guld – mest aluminium. Nogle af de unge fik lidt souvenirs med hjem: Mønter, der har været igennem forbrænding af affald.

Derefter skulle alle finde vej selv til Trelleborg efter GPS-koordinater, og det gik fint nok – næsten uden regnvejr. På Trelleborg ventede Anne-Christine med varm vikingecacao. Se udvalgte billeder fra dagen  – her.

 

(DK) Modtaget fra vores klubmedlem Henrik R. Petersen:

Dagene på Trelleborg.

Jeg tog til Trelleborg mandag efter middag, for at være en del af Bonavista short term. Fra Antvorskov var Anne Kristine som står for Trelleborg, Bruno, Lotte og Jacob.

Gruppen var kommet gående fra Slagelse, vejret var voldsomt blæsende, koldt af en august dag at være, og med regn ind imellem.

Aftenmaden, kold kartoffelsalat og frikaldeller, blev hurtigt fortæret og herefter blev de introduceret til deres kommende overnatning, nemlig i Hedebyhusene, hvor det største hus blev til drengene, og hvor alle ligger på en træ forhøjning, en 1 cm tyk madras, et skind, tæppe og så ens egen sove pose.

Der blev tændt bål i husene, som gav en masse røg, der er intet lys, men stemningen var god, dog var der bekymring om man kunne holde varmen. Der er et lounge område, med toilet og et opholds rum, hvor aftenen stille blev afsluttet.

Jacob havde forberedt lys langs husene, men ellers fandt alle sig en plads og holdt varmen, da man lå meget tæt. Lotte og jeg lå i hvert sit hus på gulvet i rummet ved siden af gruppen.

Blæsten tiltog, det ruskede noget i husene, omkring væltede der træer, og telte, og en dør blev blæste itu. (Det er godt nok mange år siden leg har tilbragt en nat på et trægulv, men trods omstændighederne, havde jeg en fin nat)

Tirsdag op og forberede morgenmad, hvor alle var klar kl. 8.00. Henning fra Slagelse Klubben og Finn fra Antvorskov var ankommet.

Dagens program var nøje tilrettelagt af Trelleborg:
• Iklædning af Vikingetøj.
• Rundvisning og information om borgen, museet borgringen og langhuset.
• Træning i brug af våben.
• Støbning af et hals smykke med glaskugler og læderrem.
• Middagsmad på bål.  Fladbrød med senneps dressing, og pølser.

En lille pause, hvor så og sige alle tog sig en lur, da vejret var godt, dog stadig blæsende.

• Gruppen blev inddelt i to hold, “Skål” og Maserati.
Herefter kæmpede de ivrigt med svær og skjold, hvor man skulle forlade kampen, efter 3 slag på krop.

Fem kamp med balanceøvelse, tovtrækning 1 mod 1, fægtning 1 mod 1,  kaste ben i kurv, og så tovtrækning gruppe mod gruppe.
Alle deltog ivrigt, og nød de fysiske udfoldelser, og holdet SKÅL vandt.

Trelleborg havde forberedt ingredienser til aftens maden som gruppen selv tilberedte i Langhuset.
Der blev tændt op i de højt hængende lysestager, bålet blev forberedt, og der blev lavet Vikinge gryde,
bestående at Kyllingekød, kogt sammen med Løg, selleri, gullerøder, champignon
Herefter Æblemos med fløde og honning nødder.

Aftenen faldt stille til, alle indfandt sovepladsen.

Onsdag gik turen til Sagn Landet, det regnede stygt, men alle fik set den  store Konge Hal, og var rundt i området, herefter kører vi til Roskilde, hvor de så Havhingsten og Roskilde Domkirke, inden turen gik tilbage til Bildsø Ferie Koloni, som sidste opholds sted.

Det har været mig en stor fornøjelse at være med i denne oplevelse, at træffe 15 unge fra 13 forskellige lande, som på hver sin måde giver deres til et herligt ophold i det danske.

Se udvalgte billeder fra dagen  – her.

(DK) Modtaget fra vores klubmedlem, Præsident Jesper Ehlers:

Kære alle

De unge mennesker gik i land i København i lørdags, og blev hentet af vores klubbers kammerater. Herefter fulgte to døgn i privat indkvartering – også hos klubkammerater – og med en masse oplevelser; bl.a. Gerlev Legepark, Borreby og Stigsnæs Batteri.

I morges havde jeg fornøjelsen af at hente Pitro og Andrew hos Karsten Jørgensen og Nimrod hos Arne Rasmussen. Uden at nævne navne kan jeg afsløre, at to af de tre var mere parate til at nå færgeafgange ved Stigsnæs. Men afsted det gik til planlagt afgang til Agersø klokken 10.

Tonny Rasmussen fra vores søsterklub var dagens guide. Et perfekt match, da Tonny er født og opvokset på Agersø 🙂

Tonny havde aftalt med kaptajnen, at de unge mennesker måtte besøge ham på broen ved udsejlingen fra Agersø. Det var en stor oplevelse fra mange. Med hård vind fra vest lå vi heldigvis lidt i læ af Agersø, og ingen nåede synlig søsyge på den hurtige overfart.

Vel ankommet gik vi direkte til Agersø Værft. Tonnys bedstefar og far har ejet og drevet værftet igennem tiderne, og Tonny var som den ældste af drengene i familien udset til at skulle overtage virksomheden. Men Tommys håndværksmæssige evner var ikke enige, og hans uddannelse og karriere gik derfor over til Sjælland. Den nye ejer gav os et godt indblik i nutidens reparationsopgaver, og i øjeblikket var de i gang med partybåden Sorte Shara (ja, det staves sådan) med referencer fra skibet af samme navn under 2. Verdenskrig. Og som er filmatiseret vist nok før farve-tv’et 😉

Vi fik også rundvisning i Agersø Mølle – både inden- og udenfor. Herefter besøg hos gartneriet, som producerer blomsterfrø mv. til store dele af Europa.

Købmanden, Agersø Skole og hallen, som blev opført af lokale midler i 1975, blev også besøgt. Og herefter retur til Sjælland.

Klokken 14 havde vi aftalt et virksomhedsbesøg hos ScanMetals i Kirke Stillinge, og vi kørte derfor videre fra færgeankomsten til Stigsnæs. Udover de tre unge mennesker kørte Mihovil også med. Bortset fra radioen og snorken i kor, var der meget stille i bilen…

Stifter og medejer Ejvind Pedersen var på rejse, og Hugo Thomsen guidede os derfor med samme ildsjæl og viden om projektet. Flere af jer kender nok virksomheden, som fortsat vokser. Ikke kun i Kirke Stillinge og på Stigsnæs, men også i Birmingham og Bremen og nu med opførsel af ny fabrik i Spanien.

Kort sagt er det en virksomhed, som fra forbrændingsanlæg i Europa modtager de resterende slagger fra forbrænding af husholdningsaffald mv., som ikke bliver brændt ved ca. 600 – 700 grader. Disse slagger blev tidligere blot anvendt i asfalt og fyld.

En stor del af slaggerne indeholder imidlertid metaller. Dette fandt stifter Ejvind Pedersen en metode til at sortere ved hjælp af bl.a. røntgen, luft og kameraer. Ved disse både komplicerede teknikker og simple metoder, kan de nu udskille metallerne af slaggerne og sælge dem til genbrug i hele verden. Kobber, zink, stål og aluminium er så rent efter sorteringen, at det sælges direkte til omsmeltning til nye produkter.

Rundturen blev afsluttet med et besøg i “det hemmelige rum”. Hugo advarede om, at hvis de unge mennesker ville ind at se det, måtte de lade livet efterfølgende…

Flokken var dog samlet efter besøget (plus/minus), og de fik udleveret koordinaterne til deres næste destination. I regn og blæst gik de herefter fra Kirke Stillinge mod Trelleborg, som er deres hjem i de næste to døgn.

Jeg skulle køre en del af deres bagage til Trelleborg i min tørre og varme bil, og måtte derfor meddele dem, at jeg desværre ikke kunne gå med dem (det blev hurtigt tørt igen).

Nu er de ankommet til Trelleborg, hvor der venter dem to døgn som vikinger. Jeg er sikker på, at det ikke bliver noget problem at falde i søvn i aften…

Se udvalgte billeder – her.

Mvh. Jesper Ehlers

 

DAY 7   – SUNDAY, AUGUST 6 2023

(EN) On Sunday 6th August, following our first night away from each other since we arrived in Denmark, we spent the morning playing some traditional games at Gerlev Lege Park, we had missed each other and it was great to be back together again.

After a quick lunch at the park, we headed to Stignæs Skov. We were lucky enough to see a recreation of shooting canons and be interviewed by national tv journalists.
Finally, Michael made us believe we were at a Hans Christen Anderson’s story tale by taking us to Herreborgen Borreby, a gorgeous castle where we enjoyed our last minutes together.
Tak for an amazing day ❤️ (👈🏼hjerte). See selected photos from the day  – here.
Lola Rubio

 

DAG 7 – SØNDAG 6. AUGUST 2023

(DK) Søndag den 6. august, efter vores første nat væk fra hinanden siden vi ankom til Danmark, brugte vi formiddagen på at spille nogle traditionelle spil i Gerlev Lege Park, vi havde savnet hinanden, og det var dejligt at være sammen igen.

Efter en hurtig frokost i parken satte vi kursen mod Stignæs Skov. Vi var så heldige at se en genskabelse af skydekanoner og blive interviewet af nationale tv-journalister.

Endelig fik Michael os til at tro, at vi var ved en Hans Christen Andersons historie ved at tage os med til Herreborgen Borreby, et smukt slot, hvor vi nød vores sidste minutter sammen.

Tak for en fantastisk dag ❤️ (👈🏼hjerte). Se udvalgte billeder fra dagen  – her.

Lola Rubio

 

DAY 5  – FRIDAY, AUGUST 4 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Thomas Jensen:

A new day on Bonavista ⚓️🌤️☀️

Beautiful day on the lake with an exciting start; a split mast on the lifeboat that got in a carom with a lamp post on the harbor 🤪

A nice trip up along Møns Klint and a close and intense race with travel companion Lilla Dan to Dragør where Denmark has again shown itself from the beautiful side with high sun. Of course, we arrived in port first qua our skilled captain👌

The mood is high among everyone and tomorrow we are going to the end point of the sailing – the Port of Copenhagen 😊❤️

See selected photos from the day  – here.

(EN) Received from Marie and Juliette:

The last day on Bonavista started with awesome pancakes made by Juliano and Sebastian. Thanks again for waking up at 5 am! After packing our baggage, cleaning the boat and scrubbing the deck all together we arrived in the port of København. Six incredible days were over now and it was time to say good bye to the nice crew and Bonavista. The ship will stay forever in our hearts and we all bought a t-shirt to have a memory.
We had four hours to visit Copenhagen. First stop was the changing of royal guards in Amalienborg. After lunch we saw the little mermaid and walked around the citadel. Now it was time to get to the main train station to go back to Slagelse where our hostfamilies were waiting for us.
That was the first evening staying separated after a week being together.

DAG 5 – FREDAG 4. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Thomas Jensen:

En ny dag på Bonavista ⚓️🌤️☀️

Skøn dag på søen med en spændende opstart; en flækket mast på redningsbåden som kom i karambolage med en lygtepæl på havnen 🤪

En flot tur op langs Møns Klint og en tæt og intens kapsejlads med rejsekammeraten Lilla Dan til Dragør hvor Danmark igen har vist sig fra den smukke side med høj sol. Vi kom selvfølgelig i havn først qua vores dygtige kaptajn👌

Humøret er højt blandt alle og i morgen skal vi mod endepunktet for sejladsen – Københavns Havn 😊❤️

Se udvalgte billeder fra dagen  – her.

 

(DK) Modtaget fra Marie og Juliette:

Den sidste dag på Bonavista startede med fantastiske pandekager lavet af Juliano og Sebastian. Tak igen, fordi du vågnede kl. 5! Efter at have pakket vores bagage, renset båden og skrubbet dækket sammen ankom vi til Københavns havn. Seks utrolige dage var forbi nu, og det var tid til at sige farvel til det flinke mandskab og Bonavista. Skibet vil forblive for evigt i vores hjerter, og vi har alle købt en t-shirt for at have et minde.
Vi havde fire timer til at besøge København. Første stop var vagtskiftet i Amalienborg. Efter frokost så vi den lille havfrue og gik rundt om citadellet. Nu var det tid til at komme til hovedbanegården for at gå tilbage til Slagelse, hvor vores værtsfamilier ventede på os.
Det var den første aften, hvor jeg blev adskilt efter en uges samvær.

 

DAY 4  – THURSDAY, AUGUST 3RD 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Thomas Jensen:

Fantastic experiences the next few days on the schooner Bonavista together with the Rotary clubs in Slagelse and the 15 fantastic young people from different places in the world.

Nis Alnor and I signed up yesterday, where we were met by a wonderful crew divided between the young and the more experienced in the best Troels Kløvedal style.

The trip today went from Stubbekøbing to Klintholm, where we walked the 6.5 km to Geocenter Møn, where we had to see the birth of Denmark 250 million years ago and until today. The center is placed at the White Cliffs of Møn and off course the young people ran down the stairs to the beach and back up again nearly 200 steps.

The trip home from Geocenter Møn to Klintholm went somewhat faster thanks to the staff from Geocenter Møn, where the employees drove us back to Bonavista after closing time.

Tomorrow we are going to Dragør, where we plan to see the old town and the World War 1 fortresses.

See selected photos from the day  – here.

 

DAG 4 – TORSDAG 3. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Thomas Jensen:

Fantastiske oplevelser de næste par dage på Skonnerten Bonavista sammen med Rotaryklubberne i Slagelse og de 15 fantastiske unge mennesker fra forskellige steder i verden.

Nis Alnor og jeg påmønstrede i går, hvor vi blev mødt af skøn besætning fordelt på de unge og de mere erfarne i bedste Troels Kløvedal stil.

Turen i dag gik fra Stubbekøbing til Klintholm, hvor vi gik de 6,5 km til Geocenter Møn, hvor vi skulle se Danmarks fødsel 250 millioner år tilbage og indtil i dag. Centret er placeret ved Møns hvide klinter, og selvfølgelig løb de unge ned af trapperne til stranden og op igen næsten 200 trin.

Turen hjem fra Geocenter Møn til Klintholm gik noget hurtigere takket være personalet fra Geocenter Møn hvor medarbejderne efter lukketid kørte os tilbage til Bonavista.

I morgen skal vi til Dragør, hvor vi planlægger at se den gamle bydel og 1. verdenskrigs fæstninger.

Se udvalgte billeder fra dagen  – her.

 

DAY 3  – WEDNESDAY, AUGUST 2ND 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Thomas Hansen:

Woke up to a sunny day and true to tradition to freshly baked buns and a nice sailing breakfast prepared by the young people.

Departure at 10.00 and in a narrow harbor well out with the use of an inflatable boat to push and help on the way and now with the direction set towards today’s destination Stubbekøbing.

On the first part of today’s stage in full sun, tires were scrubbed for the big gold medal and everyone contributed with great enthusiasm and a sparkling clean tire as a result.

Not so much wind on the first part of the trip and therefore propulsion with engine power and relaxation for the sailors and fun with chat and ship charts in the sun.

After a few hours of sailing, the wind is still weak with a speed of approx. 5 knots and it has been relaxed after lunch and enjoyed in groups around the ship. Frida from the ship’s crew has been good at activating the young people by crawling up the mast and out onto the front of the ship and setting sail. Together with Sebastian, another one of the ship’s crew members is now in the process of teaching knots on ropes, so that they get dressed for the further shipping.

Last part of today’s stage with full speed on the sails under Storstrømsbroen and Farøbroen and good teamwork on deck to get the sails set perfectly and everyone activated and involved in the process – still in parade sailing with Lilla Dan, who also sails from Kragenæs to Stubbekøbing.

And with this, Jacob Otto Jensen and Thomas Hansen retire and leave the next stage until Saturday to Nis Alnor and Thomas Jensen from Slagelse-Antvorskov and Slagelse Rotary Club respectively. Good luck 🙂

Fresh pictures are attached 🙂 – here.

 

DAG 3 – ONSDAG 2. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Thomas Hansen:

Vågnet op til solrig dag og traditionen tro til nybagte boller og et flot sejlads morgenbord forberedt af de unge mennesker.

Afgang kl. 10.00 og i en smal havn vel ude med brug af gummibåd til at skubbe og hjælpe på vej og nu med retningen sat mod dagens destination Stubbekøbing.

På første del af dagens etape med fuld sol blev der skrubbet dæk til den store guldmedalje og alle bidrog med stor entusiasme og et blinkende rent dæk som resultat.

Ikke så meget vind på første del af turen og derfor fremdrift med motorkraft og afslapning for matroserne og hygge med snak og skibskort i solen.

Vinden er efter et par timers sejlads stadig svag med fremdrift på ca. 5 knop og der har været slappet efter frokost og nydes i grupper rundt om på skibet. Frida fra skibsbesætningen har været god til at aktivere de unge med at kravle i masten og ud på skibets front og sætte sejl er nu i gang med sammen med Sebastian endnu en af skibets besætningsmedlemmer at undervise i knuder på reb, så de klædes på til den videre skibsfart.

Sidste del af dagens etape med fuld fart på sejlene under Storstrømsbroen og Farøbroen og godt teamwork på dækket for at få sat sejlene perfekt og alle mand aktiveret og med i processen – stadig i parade sejlads med Lilla Dan, som ligeledes sejler fra Kragenæs til Stubbekøbing.

Og hermed afmønstrer Jacob Otto Jensen og Thomas Hansen og overlader næste etape frem til lørdag til Nis Alnor og Thomas Jensen fra henholdvis Slagelse-Antvorskov og Slagelse Rotary klub. God vind 🙂

Friske billeder er vedhæftet 🙂 – se mere her.

 

DAY 2 – TUESDAY, AUGUST 1ST 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Thomas Hansen:

The day starts with a beautiful morning on Vejrø with less wind and a calm morning on Bonavista with home-baked buns and fresh young people after a long sailing trip and many new impressions and tasks.

The program for the day is to stroll around Vejrø and then have lunch, after which we sail at a leisurely pace towards the Dodecalite.

The weather played tricks on us, however, and when the hike was in its infancy, the heavens opened and a storm surge poured down from the sky, so it was a no-brainer decision and crawled under deck. So instead, music was played and fun was had below deck.

Vejrø can be recommended for a day trip, where you sail to from Kragenæs towards a modern harbour, nature, play area with ball field and playground as well as a tennis court and the island’s restaurant for a day trip.

Departure at 14 o’clock now with sun and heat above us and a short sail ahead of us towards Kragenæs….along the way with learning about the sails and how to set them several took advantage of the opportunity for a trip up the mast.

Bed 16 the time was crossed with the schooner Lilla Dan and sailed parallel in parade sailing, and saw the rain and a search was made below deck.

The final station of today’s sailing at Kragenæs is reached and from the marina there is a fine view of the Dodecaliths, the destination of today’s hike. The hike took place with bellies full of cold potato salad and meatballs, which were vacuumed from the dish.

Selected photos from the day are attached here.

 

DAG 2 – TIRSDAG 1. AUGUST 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Thomas Hansen:

Dagen starter med en smuk morgen på Vejrø med noget mindre vind og en rolig morgen på Bonavista med hjemmebagte boller og friske unge mennesker efter en lang sejltur og mange nye indtryk og arbejdsopgaver.

Programmet for dagen er at Vejrø spadseres rundt og så indtages frokost hvorefter der sejles i roligt tempo mod dodekalitterne.

Vejret spillede os dog er puds og da vandreturen var i sine spæde skridt åbnede himlen sig og en stormflod væltede ned fra himlen så der var lige kontra beslutning og blev krybet under dæk. Så der blev istedet spillet musik og hygget under dæk.

Vejrø kan anbefales til en dagstur, hvor der sejles til fra Kragenæs mod en moderne havn, natur, legeområde med boldbane og legeplads samt tennisbane og øens spisested til en dagstur.

Afgang ved 14 tiden nu med sol og varme over os og en kort sejlads foran os mod Kragenæs….undervejs med læring om sejlene og hvordan de sættes flere benyttede sig af muligheden for en tur op i masten.

Bed 16 tiden krydsedes med Skonnerten Lilla Dan og sejlede parallelt i parade sejlads, og så regnen og der blev søgt under dæk.

Dagens sejlads endestation ved Kragenæs nås og fra lystbådehavnen fin udsigt til Dodekalitterne, som dagens vandreturs destination. Vandreturen foregik med fyldte maver af kold kartoffelsalat og frikadeller, som blev støvsuget fra fadet.

Udvalgte billeder fra dagen er vedhæftetse mere her.

 

DAY 1 – MONDAY, JULY 31ST 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Thomas Hansen:

Departure from Korsør towards Copenhagen with the sailing ship Bonavista with 15 young people from all over the world who are at Camp in Slagelse for 14 days organized by the Rotary Clubs Slagelse-Antvorskov Rotary Club and Slagelse Rotary Club.

Captain Lorenz, skipper Sebastian and crew member Frida navigate Bonavista safely through the Great Belt with the sail set by the crew on board with the first stop on the trip Vejrø.

Today’s sailing started with a front to the north/west with dark clouds filled with rain and a front to the south with sun/overcast and fortunately that way (south) the first stage of the sailing trip went with zik zak to catch the wind’s 7-8 second meters in the sails with a speed of 8 knots.

There is good team spirit and the crew’s instructions are carried out with great enthusiasm and courage by the young people, who are divided into 4 teams, so that the practical tasks on board are taken care of.

Also the representatives of the Rotary clubs Jacob Jensen from Slagelse-Antvorskov Rotary and Thomas Hansen from Slagelse Rotary are in good spirits and go to help and have been given a few seasick tablets…

Selected photos from the day are attached here.

Travel letter will follow again tomorrow, if all goes well.

Michael Tønning: Monday, July 31st morning the important job was to pack the luggage, that it would fit in the space the scooner Bonavista would provide. And then it was time to leave for the harbor city Korsør. The captain welcomed on board, and then the rain started pouring down. Safety instructions were given at the deck under an improvised tarp stretched over the boom of the greater mast.
Finally the voyage could begin, and first stop was the tiny island Vejrø after a few hours of sailing. On board a 109 years old ship you sleep in hammocks. Did everybody sleep really good? Well, when you are tired enough, you will sleep anywhere, – right?

 

DAG 1 – MANDAG 31. JULI 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Thomas Hansen:

Departure fra Korsør mod København med sejlskibet Bonavista med 15 unge mennesker fra hele verden der er på Camp i Slagelse i 14 dage arrangeret af Rotaryklubberne Slagelse-Antvorskov Rotary klub og Slagelse Rotary klub.

Kaptajn Lorenz, skipper Sebastian og besætningsmedlem Frida navigerer Bonavista sikkert igennem Storebælt med sejlet sat af besætningen ombord med første stop på turen Vejrø.

Dagens sejlads startede med en front mod nord/vest med mørke skyer fyldt med regn og en front mod syd med sol/overskyet og heldigvis den vej (sydpå) sejlturens første etape gik med zik zak for at fange vindens 7-8 sekundmeter i sejlene med en fart på 8 knop.

Der er god holdånd og besætningens instrukser udføres med stor entusiasme og gåpåmod af de unge mennesker, som er opdelt i 4 hold, så de praktiske gøremål ombord varetages.

Også Rotary klubbernes repræsentanter Jacob Jensen fra Slagelse-Antvorskov Rotary og Thomas Hansen fra Slagelse Rotary er ved godt mod og går til hånde og fået omdelt et par søsygetabletter…

Udvalgte billeder fra dagen er vedhæftetse mere her.

Rejsebrev følger igen i morgen, om alt går vel.

Michael Tønning: Mandag den 31. juli morgen var den vigtige opgave at pakke bagagen, så den kunne passe ind i den plads, som scooneren Bonavista ville give. Og så var det tid til afgang til havnebyen Korsør. Kaptajnen bød velkommen om bord, og så begyndte regnen at sile ned.

Sikkerhedsinstruktioner blev givet på dækket under en improviseret presenning strakt over bommen på den større mast. Endelig kunne sejladsen begynde, og første stop var den lille ø Vejrø efter et par timers sejlads. Om bord på et 109 år gammelt skib sover man i hængekøjer. Sov alle rigtig godt? Nå, når du er træt nok, sover du hvor som helst, ikke?

 

SUNDAY JULY, 30th 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Michael Tønning:

Sunday, July 30th was dedicated to just being together around the cottage, but a neighbor sheep farmer invited to see the farm, so the crowd walked there for an entertaining story about the Gotland sheep and everything about them.

Back by the cottage there was a job to do. Two bridges needed to be build to avoid a sea monster. The bridges were excellently constructed, – but one of them just too late, so this team lost the building competition.

For lunch Danish dark rye bread was introduced. Surely this was not the favorite food for everyone. Luckily there was also something else to choose from.
During the afternoon some trained to become sailors by tying knots such as bowline and flag knob etc. And some were introducing some really funny games for everyone around.

In the evening the bonfire was lit again, and sausages were grilled and served with potato salad, noodles etc. Afterwards a lot of marshmallows got to feel the heat of the fire. The last ones to get to bed was around 1 AM.

Selected photos from the day are attached here.

 

SØNDAG 30. JULI 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Michael Tønning:

Søndag den 30. juli var dedikeret til bare at være sammen omkring sommerhuset, men en nabo fåreavler inviterede til at se gården, så folkemængden gik der til en underholdende historie om gotlandsfårene og alt ved dem.

Tilbage ved sommerhuset var der et arbejde at gøre. To broer skulle bygges for at undgå et havmonster. Broerne var fremragende bygget, – men en af dem var bare for sent, så dette hold tabte byggekonkurrencen.

Til frokost blev der introduceret dansk mørkt rugbrød. Dette var bestemt ikke den foretrukne mad for alle. Heldigvis var der også andet at vælge imellem.

I løbet af eftermiddagen trænede nogle til at blive sømænd ved at binde knuder som bowline og flagknop osv. Og nogle introducerede nogle virkelig sjove spil for alle omkring.

Om aftenen blev bålet tændt igen, og der blev grillet pølser og serveret med kartoffelsalat, nudler etc. Bagefter fik en masse skumfiduser at mærke varmen fra bålet. De sidste der kom i seng var omkring kl. 01.

Udvalgte billeder fra dagen er vedhæftetse mere her.

 

SATURDAY JULY, 29Th 2023

(EN) Received from our club’s representative on the tour for the next few days, Michael Tønning:

Saturday, July 29th. was the day all 15 participants from 13 different countries, Czech Repuplic, Italy, Germany, Spain, Israel, Poland, Hungary, Romania, Croatia, Ireland, Brazil, Suizze, and Ukrain, arrived to Slagelse railway station. The first in the middle of the morning and the last around 7 PM. Some had a long journey behind them, and some had a really long journey before arriving.
After 20 minutes in a car, the destination Birkely Cottage was in sight in the edge of a tiny forest. Three to five persons were sharing a sleeping room. Hope nobody snoors violently.

With more and more young people present the talk went on in a growing larger group. All joined in and told about their country and family etc.
The evening meal was a traditional Danish dish: Hamburger back with potatoes and carrots. I hope everybody liked it.
In the evening a bonfire was lit, and the talk went on until late. A home baked brownie seemed to be quite popular.

Selected photos from the day are attached here.

 

LØRDAG 29. JULI 2023

(DK) Modtaget fra vores klubs repræsentant på togtet i de næste par dage, Michael Tønning:

Lørdag den 29. juli. var dagen for alle 15 deltagere fra 13 forskellige lande, Tjekkiet, Italien, Tyskland, Spanien, Israel, Polen, Ungarn, Rumænien, Kroatien, Irland, Brasilien, Schweiz og Ukraine, ankom til Slagelse banegård. Den første midt på formiddagen og den sidste omkring kl. Nogle havde en lang rejse bag sig, og nogle havde en rigtig lang rejse, før de ankom.
Efter 20 minutter i en bil var destinationen Birkely Cottage i sigte i udkanten af en lille skov. Tre til fem personer delte et soveværelse. Håber ingen snorker voldsomt.

Med flere og flere unge tilstede gik snakken i en stadig større gruppe. Alle var med og fortalte om deres land og familie mm.
Aftensmaden var en traditionel dansk ret: Hamburgerryg med kartofler og gulerødder. Jeg håber, at alle kunne lide det.
Om aftenen blev der tændt bål, og snakken gik til sent. En hjemmebagt brownie så ud til at være ret populær.

Udvalgte billeder fra dagen er vedhæftetse mere her.